Koninginnenpage 6, 8607HP Sneek
+31 6 39088288
info@fidesious.nl

Uw ICT Solutions for Logistics partner

Welkom bij Fidesious

Wie zijn we / Who we are

Onze website / Our website address is: http://www.fidesious.nl.

Welke persoonlijke data verzamelen wij en waarom doen we dat / What personal data we collect and why we collect it

Comments

Als bezoekers comments achterlaten op de site verzamelen we de data uit de comments en het IP adres en browser gegevens om Spam tegen te gaan / When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

Een geanonimiseerde string wordt van het e-mailadres gemaakt om deze voor te kunnen leggen aan de Gravatar service om te controleren of er gebruik van gemaakt wordt. De Gravatar service privacy policy is beschikbaar op https://automattic.com/privacy/. Na goedkeuring van het comment is de Avatar voor andere bezoekers zichtbaar. / An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Als afbeeldingen naar de Site gestuurd worden, moet de EXIF (GPS) data verwijderd worden omdat deze anders zichtbaar is voor andere bezoekers hetgeen ongewenst kan zijn. Andere bezoekers kunnen afbeeldingen downloaden van de website. / If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Contact forms

Cookies

Fidesious gebruikt cookies, JavaScript en vergelijkbare technologie onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Ook kunnen we hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren, en deze informatie toevoegen aan bezoekersprofielen. / Fidesious uses cookies, JavaScript and similar technology to offer you an optimal user experience. This also enables us to record and analyze visitor behavior and add this information to visitor profiles

Cookies kunnen worden gebruikt om op onze site advertenties te tonen en artikelen aan te bevelen die aansluiten bij uw interesses. Ook derden kunnen uw internetgedrag volgen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video’s van YouTube. / Cookies can be used to display advertisements on our site and to recommend articles that match your interests. Third parties can also follow your internet behavior, as is the case with embedded videos from YouTube.

Cookies kunnen ook worden gebruikt om op sites van derden relevante advertenties te tonen. Dankzij cookies van derde partijen kunt u daarnaast informatie delen via sociale media, zoals Twitter en Facebook. Om pagina’s op onze site te kunnen bekijken, moet u de cookies accepteren door op ‘Ja, ik accepteer cookies’ te klikken, mocht u de vraag krijgen. / Cookies can also be used to display relevant advertisements on third-party sites. Thanks to third-party cookies, you can also share information via social media, such as Twitter and Facebook. To view pages on our site, you must accept the cookies by clicking on ‘Yes, I accept cookies’ if you are asked


Embedded content van andere / from other websites

Artikelen op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, artikelen, enz.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich op exact dezelfde manier als wanneer de bezoeker de andere website heeft bezocht. / Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derden insluiten en uw interactie met die ingesloten inhoud bewaken, inclusief het bijhouden van uw interactie met de ingesloten inhoud als u een account hebt en bent aangemeld bij die website. / These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analyse / Analytics

Met wie delen wij uw data / Who we share your data with

Wij gebruiken uw gegevens en data alleen voor ons eigen bedrijf (Fidesious BV) en verkopen of delen uw gegevens en data niet aan/met derden. / We use your data only for our own company (Fidesious BV) and do not sell or share your data to/with third parties.

Hoe lang bewaren we uw data / How long we retain your data

Als u een opmerking achterlaat, worden de opmerking en de metagegevens voor onbepaalde tijd bewaard. Dit is zodat we alle vervolgopmerkingen automatisch kunnen herkennen en goedkeuren in plaats van ze in een wachtrij voor matiging te houden / If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

Voor gebruikers die zich op onze website registreren (indien van toepassing), slaan we ook de persoonlijke informatie op die ze in hun gebruikersprofiel vermelden. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie op elk moment bekijken, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen wijzigen). Websitebeheerders kunnen die informatie ook bekijken en bewerken / For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

Welke rechten heeft u over uw data / What rights you have over your data

Als u een account hebt op deze site of opmerkingen hebt achtergelaten, kunt u een geëxporteerd bestand aanvragen met de persoonlijke gegevens die we over u bewaren, inclusief alle gegevens die u ons hebt verstrekt. U kunt ook vragen om alle persoonlijke gegevens die wij over u hebben te wissen. Dit omvat niet alle gegevens die we verplicht zijn te bewaren voor administratieve, wettelijke of veiligheidsdoeleinden / If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Waar we uw data heen sturen / Where we send your data

Bezoekerscommentaren kunnen worden gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectieservice. / Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Verdere informatie / Additional information

Onze privacy policy kunnen we op aanvraag aan u toesturen. / We can send our privacy policy to you on request.