Uitgebreide kwaliteitsregistratie

FidesiousPro Quality is een zeer flexibel in te richten kwaliteitssysteem waarbij de kwaliteitsdata gebaseerd zijn op het Lot en integratie met andere systemen mogelijk is. De software is gebaseerd op MS Dynamics Business Central en geheel afgestemd op úw processen. 

Altijd de juiste data voor handen

De oplossing voor uw processen

Altijd de juiste data voor handen

Voor ieder Lot heeft u altijd de juiste informatie beschikbaar. Per Lot kunt u op diverse plaatsen in het ontvangst- en productieproces een kwaliteitsorder genereren. De testwaarden worden aan het Lot toegeschreven. 

Úw keurproces flexibel inrichten 

Met keureisensets kunt u de keurspecificaties eenvoudig per artikel registreren. U bepaalt zelf welke keureisen ingericht worden en welke keurresultaten naar de Lot informatie weggeschreven worden. 

 

In welke stap van uw proces de grondstof, halffabricaat of eindproduct gekeurd moet worden stelt u zelf in. De te keuren loten worden geblokkeerd en pas vrijgegeven, nadat het lot gevalideerd is.  

 

Naar aanleiding van de keuring kan er een analysecertificaat gegenereerd worden. Middels een interface kan deze naar de klant gestuurd worden. 

Laboratorium analyse.
Laboratoriumtest.

Een ERP met uitgebreide ondersteuning

Uitrgebreide lots registratie

Verschillen in kwaliteit van grondstoffen, halffabricaten en eindproducten maken het werken met partijen of lots noodzakelijk. Daarom noodzakelijk dat uw ERP ondersteuning biedt aan deze eigenschappen.

FidesiousPro Quality ondersteunt onder anderen lotnummering, lotdefinitie, tracking en tracing, fysieke en chemische lotattributen, houdbaarheid en vervaldata. Op basis van het watergehalte van een lot van een grondstof kan bijvoorbeeld bepaald worden hoeveel grondstof er voor een eindproduct nodig is. 

De oplossing voor uw processen

Moeiteloos weegdata bepalen

Aan de hand van het aantal te nemen monsters worden het gemiddelde, standaarddeviatie, de minimale en maximale waarden berekend. Deze gegevens kunnen weggeschreven worden naar het lot. Bij het produceren kan zo rekening gehouden worden met de te verbruiken hoeveelheid.  

Weegschaalkoppeling

Met behulp van een interface kunnen weegschalen aan Business Central gekoppeld worden. De gewogen data wordt direct in BC opgeslagen.  

Trends in kaart brengen

Naar aanleiding van een set van keurrapporten kunnen met behulp van Power-BI trends in kaart gebracht worden. Zo bent u altijd op de hoogte van de kwaliteit van uw product.  

Wijzigingshistorie inzien 

De wijzigingen van gegevens worden met datum en tijd bijgehouden. Zo is het makkelijk terug te vinden wat er gewijzigd is, door wie en wanneer.  

Veiligheid

Veiligheidsmaatregelen worden per artikel geregistreerd. Ook risico en veiligheid (R-S zinnen) kunnen aan het artikelen gekoppeld worden. Deze worden in het proces getoond en kunnen op etiketten worden afgedrukt. 

Medicijnen strips.

Afwijkingen registratie

Klachten, Afwijkingen, Changes en CAPA (Corrective and Preventive actions) 

 

Met afwijkingen registratie beheert u klachten van klanten, leveranciers en uw eigen medewerkers. Daarnaast kan een klacht gekoppeld worden aan een artikel. Aan elke klacht kunnen opmerkingen toegevoegd worden. De afhandeling van een klacht, afwijking, Change en CAPA volledig te sturen met autorisaties. Zo stelt u zelf in wie een klacht mag registreren, beheren en afronden. De workflow van een klacht is flexibel in te richten en volledig autorisatie gestuurd. 

 

Afwijkingen registratie is een onderdeel van FI Quality, maar is ook als aparte addon beschikbaar. 

Benieuwd naar de mogelijkheden?

De uitgebreide kennis en ervaring van onze consultants maakt FidesiousPro een waardevolle partner op het gebied van kwaliteit. Neem contact met ons op om te informeren naar de mogelijkheden binnen uw onderneming.